Gyakori Kérdések

Milyen tartalommal kapcsolatban lehet panaszt indítani?

Bármely a sajtóban megjelenő közléssel kapcsolatban indítható panasz, ha a panaszos szerint a tartalom az Etikai Kódex valamely irányelvét sérti.

Ki tehet panaszt?

Panaszt bármilyen természetes vagy jogi személy benyújthat. A panaszeljárás térítésmentes.

Hol, és hogyan lehet panaszt tenni?

online a panasztételi űrlapon

postai úton:Főszerkesztők Fóruma Egyesület, Budapest, 1124 Levendula u. 11.

Mit kell feltétlenül tartalmaznia a panaszbejelentésnek?

Az online felületen csillaggal jelöltük a kötelezően kitöltendő mezőket. Ha postai úton juttatja el hozzánk panaszát az alábbi űrlapot töltse le, a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.

Ki dönt a panaszomról?

Három fős szakmai bizottság hoz döntést, amelyben a konkrét ügytől független gyakorló jogi és sajtószakemberek vesznek részt.

Mi történik a panaszommal? Mi az eljárás mente?

A panaszeljárás hivatalos menetét itt olvashatja el.

Még mielőtt panaszt tesz, javasoljuk, hogy közvetlenül lépjen kapcsolatba az adott médiummal, mert általában Így kaphat a legegyszerűbben választ vagy elégtételt. Amennyiben panaszt tesz, annak beérkezésétől számítva három munkanapon belül döntünk arról, hogy befogadjuk-e a panaszt. Csak azokat a panaszokat nem fogadjuk be, amelyek az etikai kódex alapján értelmezhetetlenek (nem etikai ügy például, ha egy cikk vagy műsor egyszerűen rossz) vagy amelyek olyan médiumokat érintenek, akikkel nem állunk kapcsolatban. Ilyenkor a panasz érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról indokolással ellátott határozatot hozunk, amely ellen nem lehet fellebbezni.

Ha az érdemi vizsgálat elindul, ennek tényét a korrektor.hu honlapon közzétesszük. Ezután az Egyeztetési szakasz következik, amennyiben a felek erre hajlandóak. Ekkor történik az Egyeztető személyének kiválasztása is a szakértői listáról. Az Egyeztető közvetítőként segíti a feleket, tehát a panaszost és a bepanaszolt médiumot valamilyen megállapodás elérésében. Az egyeztetési eljárásban a felek bármilyen megállapodást megköthetnek, amit a jog nem tilt. Ha a felek kijelentik, hogy nincs egymással szemben további követelésük, akkor a megállapodás létrejöttével a panaszeljárás határozat nélkül lezárul. Az egyezség létrejöttének ténye nyilvános, de annak tartalma a felek beleegyezése nélkül nem hozható nyilvánosságra.

Ha a felek nem élnek az egyeztetés lehetőségével vagy az nem vezet eredményre, a panaszt a Panaszbizottság bírálja el. A Panaszbizottság a rendelkezésre álló dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy a kifogásolt cikk sérti–e az Etikai Irányelvek rendelkezéseit.

A Panaszbizottság a megalakulását követő 10 munkanapon belül érdemi határozatot hoz, ez a határidő egy alkalommal további öt munkanappal meghosszabbítható.

A Panaszbizottság a panasz tárgyában indokolással ellátott, nyilvános közlésre alkalmas határozatot bocsát ki.  A határozatnak tartalmaznia kell, hogy a panaszbizottság az Etikai kódex mely pontjait vizsgálta, továbbá döntését milyen szempontok alapján hozta meg.

Amennyiben a panaszos kéri, a nyilvános közlés rá vonatkozó személyes adatait anonimizálni kell.

Ha a panaszos a panaszt menet közben visszavonja, a panaszeljárást a Testület megszünteti.

A határozat következményei

A Panaszbizottság az elmarasztaló tartalmú határozatát nyilvánosságra hozza, és annak közzétételére a Panaszbizottság által meghatározott módon és terjedelemben az érintetteket is kötelezi. Amennyiben a közzétételnek az érintett nem tesz eleget, a határozatot az Önszabályozó Platform három, a Panaszbizottság által kiválasztott tagja teszi közzé (nyilvánossá).

A Felek a határozat ellen a Testülethez öt munkanapon belül fellebbezést terjeszthetnek elő, amelyben elő kell adniuk, miért tartják azt sérelmesnek.  A fellebbezést a Testület fellebbviteli szerveként eljáró Főszerkesztők Fórumának Elnöksége a következő rendes ülésén bírálja el.

Mi történik, ha olyan médiummal kapcsolatban merül fel panasz, aki nem tagja az alapító egyesületeknek?

Ha a panasz olyan szervezetet érint, amely nem tagja az önszabályozási platformnak, megkérdezzük őket, hogy hajlandóak-e alávetni magukat az eljárásnak. Ha a határidős felhívására az adott medium nem tesz ilyen alávetési nyilatkozatot, akkor az ügyet a panaszeljárás keretében sajnos nem lehet vizsgálni. Adott esetben azonban előfordulhat, hogy az ügyről – ha nagyon jelentős súlyú vagy önmagán túlmutató szakmai tanulsága van – a panaszeljárás keretein kívül nyilvánosan véleményt formálunk, de egy ilyen állásfoglalás közlésére sem az adott médiumot, sem másokat nem tudunk kényszeríteni.